thềm ngọc Canada

Thế Giới Đá Quý, Ngọc Quý: Thềm Ngọc ở Canada đến Phật Ngọc cho thế giới (P.3)

phat-ngoc-01

Từ thềm ngọc Canada… Trong vòng 10 tuần lễ, kể từ ngày 13 tháng Ba đến ngày 10 tháng Năm, năm nay, Việt Nam có