thạch anh tóc nhiều màu

Thạch anh tóc, Thạch anh tóc vàng, Thạch anh tóc xanh.. ý nghĩa và tác dụng của chúng

Đây là tác dụng của một số loại thạch anh tóc khác nhau từ kinh nghiệm dân gian:   1. Thạch anh tóc xanh –