địa chỉ chứng nhận đá quý

Cách để đề phòng với đá quý giả, đá quý kém chất lượng – P.1

Thực ra khái niệm đá quý giả – thật; hay đá thiên nhiên – qua xử lý – nhân tạo thường có nhiều cách hiểu

Cách để đề phòng với đá quý giả, đá quý kém chất lượng – P.2

da-quy-nhan-tao

Quả là một thiếu sót lớn khi chia sẽ về các cách phân biệt đá quý giả mà không nói rõ về sự khác biệt

Công nghệ mới nhuộm màu, đánh lận Vòng Cẩm Thạch (Ngọc Phỉ Thúy)

cam-thach-thien-nhien-trang

Ngọc phỉ thúy (mà người Việt Nam hay gọi chết tên thành Cẩm Thạch) là một loại đá quý được người Việt Nam và Trung